Drilling
Optimization
Production
Enhancement
Well
Intervention
Fire
Protection

Technology Services - Groot-Ammers (NL)

Technisch Operator (Technical Operator)


TECHNISCH OPERATOR – R&D EN PRODUCTIE (English translation below)

Wie zijn wij:

Paradigm Technology Services B.V. is een toonaangevende vernieuwer in well intervention technologieën voor de wereldwijde energiemarkt. Sinds 2009 zijn door onze R&D-inspanningen een breed scala aan baanbrekende en duurzame producten en diensten ontwikkeld, waardoor klanten in de energiesector kunnen opereren met een sterk gereduceerde carbon footprint. Onze R&D is er ook op gericht toepassingen te vinden in de geothermische en subsea surveillance markten.

De persoon die wij zoeken:

Je vervult een sleutelpositie als operator op onze productieafdeling. Deze afdeling is verantwoordelijk voor de productie van gespecialiseerde state-of-the-art (elektro)mechanische data-transmissiekabels (o.m. gecoate staal - en composietkabels). Als technisch operator zorg je voor het optimaal functioneren van drie productielijnen. Je draagt zorg voor de veiligheid, kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid van het productieproces. Je signaleert afwijkingen, lost storingen op en neemt verantwoordelijkheid voor verdere verbetering van het productieproces. Jij zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt.

Vanuit je kennis en kunde word je ook betrokken bij R&D-projecten. Onze engineers sparren met jou over nieuwe ontwikkelingen. Je produceert benodigde monsters met behulp van innovatieve productietechnologie en high end engineering materialen. De producteigenschappen worden door jou getest in ons fysisch laboratorium en in het High Pressure High Temperature (HPHT) lab. In deze laboratoria simuleren we zoveel mogelijk de praktijkomstandigheden. Na de testfase wordt de product- en productietechnologie opgeschaald.

Je beschikt over de volgende kwalificaties:

MBO/HBO Werktuigbouwkunde, Mechatronica of een vergelijkbare opleiding met minimaal 5 jaar werkervaring in een van deze vakgebieden

Expertise op het gebied van besturingstechniek is een pré

Een flexibele instelling en gemotiveerd om voor een innovatief bedrijf te werken

Je bent analytisch, oplossingsgericht en wil graag nieuwe dingen leren

Je bent handig, creatief en hebt een hands-on mentaliteit

Je beschikt over goede communicatieve en organisatorische vaardigheden

Je bent gericht op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van jezelf en je collega's bij de uitvoering van je functie

Wij bieden jou:

Een goed salaris, reiskostenvergoeding en een premievrij pensioen

35 vakantiedagen per jaar

Een spannende, afwisselende en uitdagende technische baan

De mogelijkheid van bijscholing op het gebied van mechatronica of werktuigbouwkunde/elektrotechniek

Een functie binnen een groep gemotiveerde collega's die bouwen aan een succesvol bedrijf

Enthousiast?

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@paradigm.eu

Upload je CV op https://www.paradigm.eu/career

*******************************************************************************************************************

Technical Operator – R&D and Production

Who we are:

Paradigm Technology Services B.V. is a leading innovator in well intervention technologies for the global energy market. Since 2009, our R&D efforts have developed a wide range of groundbreaking and sustainable products and services, enabling customers in the energy sector to operate with a greatly reduced carbon footprint. Our R&D is also aimed at finding applications in the geothermal and subsea surveillance markets.

The person we are looking for:

You play a key role as an operator in our production department. This department is responsible for the production of specialized state-of-the-art (electro)mechanical data transmission cables (including coated steel and composite cable). As a technical operator, you ensure the optimal functioning of three production lines. You take care of the safety, quality, durability and reliability of the production process. You identify deviations, solve malfunctions and take responsibility for further improvement in the production process, ensuring that everything runs smoothly.

Based on your knowledge and skills, you will also be involved in R&D projects. Our engineers will spar with you about new developments. You produce required samples using innovative production technology and high-end engineering materials. The product properties are tested by you in our physical laboratory and in the High Pressure High Temperature (HPHT) lab. In these laboratories we simulate the practical conditions as much as possible. After the test phase, the product and production technology is scaled up.

You have the following qualifications:

MBO/HBO Mechanical Engineering, Mechatronics or a comparable education with at least 5 years of work experience in one of these fields

Expertise in the field of control technology is an advantage

A flexible attitude and motivated to work for an innovative company

You are analytical, solution-oriented and eager to learn new things

You are handy, creative and have a hands-on mentality

You have good communication and organizational skills

You are focused on the safety, health and well-being of yourself and your colleagues in the performance of your duties

We offer you:

A good salary, travel allowance and a non-contributory pension

35 vacation days per year

An exciting, varied and challenging technical job

The possibility of further training in the field of mechatronics or mechanical/electrical engineering

A position within a group of motivated colleagues who are building a successful company

Enthusiastic?

Send your motivation letter and CV to info@paradigm.eu

Upload your CV on https://www.paradigm.eu/career


Back to top