Drilling
Optimization
Production
Enhancement
Well
Intervention
Fire
Protection

Technology Services - Rotterdam Area (NL)

Senior Embedded Software Engineer


Senior Embedded Software Engineer (English Translation Below)

Sluit jij je aan bij ons dynamische team bij Paradigm, waar we enkele van de meest uitdagende en complexe technische problemen uit de industrie oplossen? Als je op zoek bent naar een kans om te werken binnen een team van gepassioneerde ingenieurs en uitvinders, dan is deze positie als Senior Embedded Software Engineer iets voor jou! Samen met ons bouw je aan werkelijk unieke producten. Wij zoeken de juiste mensen. Mensen die de beste kwaliteit willen leveren, die willen leren en leiden in hun gekozen vakgebied en mensen die technische concepten omzetten in bruikbare praktische oplossingen.

Wat houdt de functie in:

 1. Ontwerp, ontwikkel, codeer, integreer en debug software voor onze desktopapplicaties en/of embedded apparaten.
 2. Stel testen op en voer ze uit voor het valideren van softwarefunctionaliteit.
 3. Creeër documentatie.
 4. Beoordeel code van andere teamleden.
 5. Evalueer, selecteer en pas robuuste technische technieken, procedures en criteria toe, en maak gebruik van bewezen technisch inzicht bij het ontwerpen/aanpassen/wijzigen van software.
 6. Ontwikkel specificaties, voer R&D studies uit, verricht prototyping/experimenten en wetenschappelijke onderzoeken en stel gedetailleerde technische rapporten op.
 7. Integreer betrouwbaarheidsanalyses in het ontwerp- en test process van code.
 8. Gebruik bestaande bedrijfstools (teken- en documentbeheer software) zoals vereist voor de rol.

Jij beschikt over de volgende kwalificaties:

 1. Diploma in computerwetenschappen, techniek of een gelijkwaardige praktijkkwalificatie.
 2. Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
 3. Inzicht in de architectuur en programmering van microcontrollers en microprocessors.
 4. Vaardigheid in de ontwikkeling van industriële software, HW/SW-interfaces, testen en debuggen.
 5. Ervaring met het ontwikkelen van software voor embedded systemen, inclusief firmware en low-level drivers.
 6. Grondige kennis van C/C++
 7. Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.
 8. Ervaring met Azure DevOps of GitLab of Atlassian tools
 9. Bekendheid met softwareontwikkeling met continue integratie/continue levering (CI/CD).
 10. Uitstekende sociale vaardigheden om effectief samen te werken binnen een team van specialisten.
 11. Oprechte passie voor software en het creëren van slimme praktijkoplossingen.
 12. Bereid zijn om nieuwe concepten in te brengen en open staan voor nieuwe ideeën.

Fijn om ervaring te hebben met:

 1. Mechatronica (besturing van bewegende mechanische elementen via software).
 2. Realtime besturingssystemen – QNX/VxWorks/FreeRTOS/RTLinux.
 3. Berichtenprotocollen (MQTT, ZeroMQ, RabbitMQ of vergelijkbaar).
 4. Industriële automatiseringsprotocollen (ModBUS/CanBUS/ProfiBUS/OPC UA).
 5. Werken in een Agile/Scrum-omgeving.
 6. Codeversiesystemen (Git/Mercurial/SVN).
 7. Qt 5/6.
 8. Programmeren met Python, shell-scripting.

Wij bieden jou:

 1. Een kans om te werken binnen een team van specialisten, met een onafhankelijke rol - in een internationaal bedrijf.
 2. Een goed en marktconform salaris.
 3. 35 vakantiedagen per jaar.
 4. Door het bedrijf betaalde pensioenregeling, vergoeding woon-werkverkeer.
 5. Flexibele startdatum
 6. Aanzienlijke mogelijkheden voor ontwikkeling en / of carrièremogelijkheden.

Enthousiast?

Stuur je motivatiebrief en CV naar info@paradigm.eu

Upload je CV op https://www.paradigm.eu/career...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Title: Senior embedded software engineer

Join our dynamic team at Paradigm, where we tackle some of the most complex technical challenges in the industry. If you're eager to

collaborate with a group of dedicated engineers and innovators who are passionate about applying their skills and knowledge to

create unique products, then this Embedded Software Engineer position is the perfect fit for you!

We are seeking individuals who are driven to innovate, achieve, learn, and take a leadership role in their chosen field, and who

thrive on turning engineering concepts into real-life practical solutions.

What is required for this role:

 1. Design, develop, code, integrate, and debug software for desktop applications and/or embedded devices.
 2. Create/conduct tests and validate software functionality.
 3. Create documentation.
 4. Review code of fellow team members.
 5. Evaluate, select, and apply robust engineering techniques, procedures, criteria, and use proven engineering judgment in designing/adapting/modifying software.
 6. Develop specifications, conduct R&D studies, engage in prototyping/experimentation, perform research investigations, and prepare detailed technical reports.
 7. Integrate reliability analysis into the code design and testing processes.
 8. Utilize existing company tools (drawing and document control packages) as required for the role.

What we expect:

 1. Degree in computer science, engineering, or an equivalent practical qualification.
 2. Strong analytical and problem-solving skills.
 3. Understanding of the architecture and programming of microcontrollers and microprocessors.
 4. Proficiency in industrial software development, HW/SW interfacing, testing, and debugging.
 5. Experience in developing software for embedded systems, including firmware and low-level drivers.
 6. Solid knowledge of C/C++
 7. Excellent written and verbal communication skills.
 8. Experience with Azure DevOps or GitLab or Atlassian tools
 9. Familiarity with continuous integration/continuous delivery (CI/CD) software development.
 10. Excellent interpersonal skills to collaborate effectively within a team of specialists.
 11. Genuine passion for software and creating smart practical solutions.
 12. A willingness to bring new concepts and be willing to learn new ideas.

Nice to have experience in:

 1. Mechatronics (controlling moving mechanical elements through software).
 2. Real-time operating systems – QNX/VxWorks/FreeRTOS/RTLinux.
 3. Messaging protocols (MQTT, ZeroMQ, RabbitMQ, or similar).
 4. Industrial automation protocols (ModBUS/CanBUS/ProfiBUS/OPC UA).
 5. Agile/Scrum environment.
 6. Code version systems (Git/Mercurial/SVN).
 7. Qt 5/6.
 8. Programming with Python, shell scripting.

What we offer:

 1. Opportunity to work within a team of technical specialists in an independent role within an international company.
 2. Competitive salary.
 3. 35 vacation days per year.
 4. Company-paid pension scheme & commuting allowance.
 5. Flexible start date.
 6. Significant opportunities for development and career advancement.

Enthusiastic?

Send your CV and motivation letter to info@paradigm.eu or upload your CV on https://www.paradigm.eu/career....


Back to top